Auto yritykselle?

 
 

Toiminimi, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö


Auto yrityksen vai omiin nimiin?

Auto, jonka ajoista yli puolet liittyvät elinkeinotoimintaan kuuluu yrityksen nimiin. Tällöin yrityksen kirjanpitoon kirjataan kaikki auton kulut, kuten polttoaineet, huollot ja lisävarusteet. Tilikauden lopussa kirjatuista kuluista vähennetään ajopäiväkirjan perusteella mahdollisten yksityisajojen osuus. Jos auton ajoista alle puolet liittyvät elinkeinotoimintaan, kuuluu se yksityishenkilön nimiin. Ajopäiväkirjan perusteella tehdään veroilmoituksella lisävähennys Verohallinnon ohjeen mukaan.

Auto ja arvonlisävero

Henkilöautosta ja siihen liittyvistä kuluista saa vähentää arvonlisäveron vain, jos auto on 100% yrityksen käytössä. Jos autolla tehdään vähänkin yksityisajoja arvonlisäverovähennysoikeus menetetään kokonaan. Poikkeuksena on henkilöauto, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi tai käytettäväksi taksina tai autokouluautona. Tällöin arvonlisäveron saa vähentää siltä osin kuin auto on yrityksen käytössä. Paketti- tai kuorma-autosta ja siihen liittyvistä kuluista saa vähentää arvonlisäveron siltä osin kuin auto on yrityksen käytössä. Niillä voi siis ajaa yksityisajoja ja silti vähentää autokulujen arvonlisäveron, mutta vain yritystoiminnan ajojen osalta.

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirja on vähennysoikeuden edellytys, eli sitä kannattaa aina pitää. Ajopäiväkirjalla eritellään liiketoiminnan ajot yksityisistä ajoista. Ajopäiväkirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

Elinkeinotoiminnan ajojen osalta:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta

  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti

  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä

  • matkan pituus

  • ajon tarkoitus

  • auton käyttäjä

Yksityisajojen osalta:

  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä

  • matkan pituus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat halutessaan käyttää myös autoetua, josta lisää alla.

Osakeyhtiö

Kuuluuko auto yrityksen vai omiin nimiin?

Osakeyhtiön omistaja voi laittaa auton yrityksensä nimiin tai omiin nimiin riippumatta yksityis- ja yritysajojen suhteesta. Jos auto laitetaan omiin nimiin ja sitä käytetään yritystoiminnan ajoihin saa auton omistaja yritysajoista kilometrikorvauksia. Kilometrikorvausten enimmäismäärät löydät täältä. Jos auto laitetaan yrityksen nimiin ja sitä käytetään myös yksityisajoihin tulee auton käyttäjälle autoetu, joka rasittaa hänen verotustaan. Kun auto on yrityksen nimissä ja auton käyttäjällä on verotuksessa autoetu, voidaan kaikki autoon liittyvät menot laittaa yrityksen kuluksi.

Arvonlisävero

Osakeyhtiön autoihin pätee sama alennettu arvonlisäveron vähennysoikeus kuin toiminimen, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön autoihin. Jos henkilöautolla ajetaan vähänkin yksityisajoja arvonlisäveroa ei saa vähentää. Paketti- ja kuorma-autoista saa vähentää arvonlisäveron siltä osin kuin se on ollut liiketoiminnan käytössä.  

 

Tietopankin muut aiheet: