Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Bullet Taloushallinto Oy
Y-tunnus: 2954354-3
Osoite: c/o Crazy Town, Rautatienkatu 21, 33210 Tampere
Sähköposti: hallinto@bullet.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Taina Pelkonen
Osoite: c/o Crazy Town, Rautatienkatu 21, 33210 Tampere
Puhelin: 045 849 7656
Sähköposti: taina.pelkonen@bullet.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä

 • Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpano

 • Palveluiden markkinointi

 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisteriin merkitään seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Henkilötunnus ja y-tunnus

 • Yhteystiedot; osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Sopimusasiat

 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lain mukaisesti tilitoimiston asiakkaan tunnistamiseen ja arviointiin liittyvät tiedot sekä henkilön asema, toimivaltuudet, ja/tai omistusosuudet asiakkaana olevassa yrityksessä tai muussa yhteisössä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

 • Asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä

 • Asiakkaana olevan yrityksen edustajalta

 • Viranomaisrekistereistä

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Säännönmukaisia vastaanottajia toimeksiantoihin liittyvissä tiedoissa ovat verohallinto, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, työllisyysrahasto, Kela, ulosottoviranomainen sekä muut tahot, joilla on lainmukainen oikeus saada tietoja.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Bullet Taloushallinto Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Bullet Taloushallinto Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoihin pääsy on suojattu mm. käyttäjätunnuksin ja salasanoin, palomuureilla ja tietosuojaohjelmistoilla.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, tai jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Muut käsiteltävät henkilötiedot

Yrityksen nettisivustolla käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli halutaan poistaa evästeitä, sen voi tehdä selaimen kautta.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 6.6.2019.