Yrittäjän velvollisuudet

 
 

Arvonlisäverovelvollisuus

Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Arvonlisäverovelvolliseksi on rekisteröidyttävä, mikäli tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Rekisteröitymisen yhteydessä voi valita kuukausi-ilmoituksen sijaan neljännesvuosi-ilmoituksen, mikäli liikevaihto on alle 100 000 euroa vuoden aikana, tai vuosi-ilmoituksen, mikäli liikevaihto jää alle 30 000 euron. Täältä voit lukea lisätietoa aiheesta.

Arvonlisäverosta voi saada alarajahuojennusta, mikäli yrityksen arvonlisäveron alainen liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos liikevaihto jää alle 10 000 euron, saat aiemmin maksamasi arvonlisäverot takaisin. Alarajahuojennus haetaan vuoden viimeisen ALV-ilmoituksen yhteydessä, ja me haemme sen sinun puolestasi. Täältä voit lukea lisää alarajahuojennuksesta.

Ennakkovero / tulovero

Veroa maksetaan elinkeinotoiminnan tuloksesta. Eri yritysmuodot eroavat toisistaan hieman verotukseltaan. Esim. osakeyhtiö ja osuuskunta maksavat tulosksestaan 20 % tuloveroa, mutta yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen verotusta tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin, ja mukaan luetaan hänen muutkin ansio- ja pääomatulot, sekä etuudet.

Veroa voi maksaa ennakkoverona tilikauden aikana tai vasta tilikauden päätyttyä jäännösverona. Tilikauden lopussa lasketaan, onko veroja maksettu liian vähän tai liian paljon – mikäli on maksettu liian vähän, loppuosa maksetaan jäännösverona, ja mikäli on maksettu liikaa, saat veronpalautusta. Seuraavana tilikautena ennakkoveron määrä määräytyy edellisen tilikauden tuloksen mukaan, eli mikäli tulokseen tulee merkittävää muutosta, kannattaa ennakkoverojen määrää muuttaa ajoissa. Ennakkoveroa voi olla varsinkin yritystoiminnan alussa vaikea arvioida, mutta sitä voi onneksi muuttaa kesken tilikauden suuntaan tai toiseen. Toiminimi voi laskea veron määrän ja tilata uudet ennakkoveron maksulaput OmaVero-palvelusta. Muut yritysmuodot voivat hakea muutosta myös OmaVeron kautta, täältä lisätietoa aiheesta.

Palkka

Palkanmaksuun liittyy monia huomioon otettavia asioita. Tässä niistä tärkeimmät:

Palkan sivukulut:

 • Ennakonpidätysprosentti eli työntekijän verokortin prosentti

 • TyEL eli työeläkevakuutus: 17-67 -vuotiaille työntekijöille, vuonna 2019 TyEL-prosentti on palkasta 25,20 %, josta työntekijän osuus on 6,75-8,25 %. Eläkevakuutusyhtiöiden asiakashyvitykset saattavat alentaa osuutta.

 • TVR eli työttömyysvakuutusmaksu: 17-64 -vuotiaille työntekijöille, vuonna 2019 työntekijän osuus on 1,50 % palkasta, ja työnantajan osuus on 0,50 %.

 • Tapaturmavakuutus vaihtelee yhtiöittäin, keskimäärin: 0,80 %

 • Ryhmähenkivakuutus: vaihtelee yhtiöittäin, keskimäärin 0,07 %

 • Sava eli sairausvakuutusmaksu: 0,77 %. Työnantajan maksu, joka maksetaan yhdessä ennakkoveron kanssa TAS-ilmoituksella.

  Prosentit tarkistetaan joka vuosi, täältä löydät tarkemmin tietoa sivukuluista ja niiden prosenttiosuuksista.


Muistilista muista asioista:

 • Työnantajarekisteriin liittyminen, jos maksat vakituisesti palkkaa vähintään 2 tai useammalle henkilölle, tai samanaikaisesti vähintään 6 tilapäiselle työntekijälle.

 • Tulorekisterin palkkatietoilmoitus palkanmaksusta 5. päivän sisään, sekä työnantajan erillisilmoitus seuraavan kuun 5. päivään mennessä.

 • Työsopimus kirjallisena työntekijälle.

 • Tarkista, noudatetaanko alalla TES:iä.

Yksityisotto

Toiminimillä, avoimilla yhtiöillä ja kommandiittiyhtiöillä voi nostaa niin kutsuttuja yksityisottoja, eli tilisiirtoja yrityksen tililtä omalle tilille. Tämä eroaa täysin perinteisestä palkanmaksusta – palkka ja sen sivukulut ovat yhtiölle vähennyskelpoinen kulu, eli se pienentää tulosta (tuloslaskelmassa). Yksityisotto on taas yrityksen tililtä lähtenyt raha, eli se pienentää yrityksen varallisuutta (taseessa), mutta ei vaikuta tulokseen. Toiminimi ei voi maksaa itselleen palkkaa, vaan hän ottaa yksityisottoina itselleen rahaa omaan käyttöön. Tästä syystä on huomioitava, että ei tyhjennä yrityksen pankkitiliä tyhjäksi yksityisotoilla, vaan jättää sinne rahaa veroja varten.

YEL-vakuutus

Työntekijänä maksat palkastasi TyEL-maksua, mutta yrittäjänä maksat YEL-maksua. YEL-vakuutus tulisi ottaa puolen vuoden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, ja se on lähtökohtaisesti saman hintainen eri vakuutusyhtiöillä. Uutena yrittäjänä saat ensimmäiset neljä vuotta alennuksen YEL-maksuista. Vakuutusmaksun määrä perustuu niin kutsuttuun työtuloon, joka määritellään sen mukaan, mitä samasta työstä maksettaisiin ulkopuoliselle henkilölle. Se ei siis ole suoraan sinun liikevaihtosi tai palkkasi tai yksityisottosi määrä.

Kuka on YEL:in mukaan yrittäjä?

Ota YEL-vakuutus, jos kaikki seuraavat väittämät sopivat sinuun.

 • Olen 18–67-vuotias.

 • Olen toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

 • Työtuloni on vuonna 2018 vähintään 7 656,26 euroa.

 • Työskentelen omistamassani yrityksessä.

 • Teen työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan.

  Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon teet töitä ja kuinka suuren osan omistat yrityksestäsi.

Lähde: Ilmarinen

Tärkeät päivät

 • 12. päivä

  • ALV, TAS (työnantajasuoritukset), muut oma-aloitteiset verot

 • 20. päivä

  • YEL-maksujen eräpäivät

  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen eräpäivä (tämä tehdään, jos on myyntiä EU:n alueelle)

 • 23. päivä

  • Ennakkoverojen maksupäivä

 

Tietopankin muut aiheet: